Regulament de campanie Roata Norocului pe magazinul online www.ocean.ro

in perioada 01 noiembrie 2022 – 01 noiembrie 2023 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei "Roata Norocului"(denumita in continuare ”Campania”) este TRAINIC MOB SRL. (desemnata in cele ce urmeaza sub titulatura ”Organizator”), societate comerciala organizata potrivit legii romane, cu sediul social in Vaslui, strada Petru Rares, 264,sc. B, ap.1, parter, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J37/806/2006, cod unic de inregistrare RO19503429, reprezentata prin doamna Puiu Marcela Simona, in calitate de Administrator.

II. DURATA CAMPANIEI
Campania se desfasoara in perioada 01 noiembrie 2022 ora 00:00 – 01 noiembrie 2023 ora 23:59.

III. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania se va desfasura in magazinul online www.ocean.ro.

 IV. DREPTUL DE PARTICIPARE
La Campanie poate participa orice persoana juridica si orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani (numita in continuare ”Participant”) care cumpara online de pe www.ocean.ro.

 V. MECANISMUL CAMPANIEI
1. Campania consta in oferirea unor reduceri de 10%, 5 sau 3%, sub forma unor vouchere electronice care se pot transforma in reduceri la achizitia de pe magazinul online www.ocean.ro, valabile doar la produsele care nu sunt incluse deja intr-o alta reducere/promotie la momentul utilizarii voucherului.

 a) astfel, clientul va juca la Roata Norocului care se afiseaza pe homepage-ul site-ului www.ocean.ro si va putea castiga sau nu un voucher.
 b) acest voucher va fi introdus in casuta corespunzatoare din cosul de cumparaturi, in cadrul procesului de achizitie desfasurat de client pe www.ocean.ro
 b) acest voucher de reducere este valabil pana la data de 1 noiembrie 2023
 c) pe o comanda e permisa folosirea doar a unui singur voucher din aceasta promotie
 d) voucherele din aceasta promotie nu se pot cumula cu alta promotie din site

2. Participantii vor putea achizitiona online de pe www.ocean.ro maximum 2 (doua) produse de acelasi tip, avand acelasi cod comercial sau cod de producator atasat produsului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza sau anula vanzarile sau comenzile care nu respecta aceasta conditie.

3. Campania NU se cumuleaza cu alte oferte promotionale si/sau oferte speciale si/sau campanii publicitare si/sau alte reduceri de pret acordate de Organizator, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fara a se limita la, card de fidelitate, card cadou, alte carduri valorice / vouchere aferente altor campanii publicitare).

4. In cazul plasarii unei comenzi pe ocean.ro, factura va fi emisa pe baza datelor furnizate de catre Participant in procesul de creare a contului de pe site sau comunicat telefonic dar confirmat prin email. Organizatorul nu este responsabil si nu poate fi tinut raspunzator pentru furnizarea de catre Participant a unor date incorecte, incomplete si/ sau false la momentul crearii contului si/sau la data plasarii comenzii.

5. In perioada desfasurarii Campaniei, pe ocean.ro vor putea fi plasate atat comenzi online cat si comenzi telefonice. 

6. In cazul returnarii unui produs achizitionat prin utilizarea unei reduceri oferite in Campanie, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata va fi egala cu suma achitata efectiv de catre Participant, respectiv pretul produsului de pe bonul/factura de achizitie a produsului, minus valoarea reducerii acordate in Campanie.

7. Articolele vandute impreuna si/sau pachetele promotionale achizitionate de Participant in timpul Campaniei se pot returna doar integral. Astfel, in cazul in care Participantul doreste returnarea unor cumparaturi de acest tip, vor trebui returnate toate produsele si/sau serviciile incluse si/sau asociate respectivelor articole si/sau pachete promotionale. Daca un serviciu inclus in Campanie si/sau pachet a fost utilizat (de exemplu, un cod de acces) sau daca promotia si/sau pachetul include un articol nerambursabil, valoarea integrala de vanzare a acelui serviciu si/sau articol nerambursabil va fi dedusa din valoarea rambursata Participantului.

8. Atunci cand este achizitionat un pachet promotional, iar in final Participantul returneaza doar o parte din acesta, indiferent care este motivul imposibilitatii efectuarii returului integral, reducerea oferita pentru cumpararea pachetului va fi pierduta. Din valoarea rambursata Participantului va fi dedusa reducerea acordata pentru achizitionarea pachetului.

VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit online pe ocean.ro.

VII. FORTA MAJORA
In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta va fi impiedicata.

 VIII. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI
Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a informa publicul prin afisare online pe ocean.ro.

 IX. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumit in continuare RGPD.

Prin participarea la Campanie online pe ocean.ro, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Aceasta prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. c (indeplinirea unei obligatii legale) din Regulamentul RGPD.

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

Informatiile privind prelucrarea pentru cumparaturile online de pe ocean.ro sunt disponibile la https://www.ocean.ro/pages/termeni-si-conditii-ocean-ro

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Organizatorului:

a. prin e-mail la adresa comenzi@ocean.ro;

b. prin posta sau curier la adresa: Vaslui, strada Petru Rares, 264, sc.B,ap.1, parter cu mentiunea ”In atentia Responsabilului cu protectia datelor OCEAN.ro”.

Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere (www.dataprotection.ro).

X. TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

 XI. CONTESTATII
Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa sau trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la achizitie. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului mentionat nu va putea fi rezolvata pozitiv. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

XII. ALTE REGLEMENTARI
In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa sa, Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

S.C. TRAINIC MOB SRL