Campania voucher "CADOU10" se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul regulament pe parcursul derulării campaniei. Organizatorul poate inchide campania de voucher in orice moment, fara a avea obligatia unei informari prealabile. 

Art.1. Organizatorul: Organizatorul este: S.C. TRAINIC MOB SRL, persoană juridică română, cu sediul în Vaslui, strada Petru Rareș, nr. 264, B, 1, având Cod Unic de Înregistrare RO 19503429, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J37/806/2006 denumită în continuare “Organizatorul”.

Art.2. Dreptul de participare
La această campanie pot participa orice persoană fizică sau juridică, cu vârsta de peste 18 ani pentru persoanele fizice, care achiziționează produse participante la promoție în perioada 01-30 SEPTEMBRIE 2023, din magazinul online www.ocean.ro. Persoanele juridice și fizice pot achiziționa mai multe produse înregistrate la un singur cod. Nu există o limitare asupra numărului de produse cu același cod sau cu coduri diferite, achiziționate.

Art.3 Durata și aria de desfășurare a campaniei
Campania se desfășoară în magazinul online www.ocean.ro în perioada 01-30 SEPTEMBRIE 2023, în limita stocului disponibil si sub rezerva opririi promotiei in orice moment de catre Organizator, din orice motiv si fara a se obliga la o informare prealabila a celor interesati si fara a-si asuma vreo obligatie ulterioara inchiderii fata de acestia.

Art.4. Produse participante
Un Voucher Cadou cu Reducere de 10% ce se poate aplica  la toate produsele care nu fac parte dintr-o campanie cu reducere de pret cu exceptia categoriei Preturi Mici In Fiecare Zi.

Art.5.- Mecanismul campaniei
 Toți clienții OCEAN pot beneficia de Un Voucher Cadou cu o reducere de 10%, voucher ce se poate aplica la o singura achiziție în perioada 01 SEPTEMBRIE 2023 - 30 SEPTEMBRIE 2023, la toate produsele care nu fac parte dintr-o promotie cu reducere de pret, cu exceptia produselor din categoria Preturi Mici In Fiecare Zi. De acest cadou beneficiaza clientii care si-au dat acordul sa participe la campaniile viitoare de comunicare directa prin inscrierea la newsletter.
Dacă ai utilizat codul de reducere într-o comandă, acesta nu mai poate fi utilizat.
Dacă ai utilizat codul de reducere și ai anulat comanda în care ai folosit codul și vrei să reiei comanda sau să dai o alta comanda, codul nu mai poate fi utilizat, fiind anulat!
Dacă anulezi comanda în urma căreia ai beneficiat de voucherul de reducere, acest voucher va fi invalidat și nu te vei putea bucura de avantajele lui.

Art.6. - Regulamentul campaniei
 Regulamentul campaniei "CADOU10" este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (și/sau participant) prin afișare pe www.ocean.ro si la sediul organizatorului.

Art.7. - Întreruperea, încetarea și modificarea campaniei
 Campania încetează de drept la data împlinirii termenului, respectiv la finalul programului de lucru din data de 30 SEPTEMBRIE 2023 sau la decizia Organizatorului, oricand pana pe 30 septembrie, inclusiv. După împlinirea acestui termen, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul regulament nu mai conferă dreptul clienților de a participa la campanie. Organizatorul poate inchide campania de cadou in orice moment, fara a avea obligatia unei informari prealabile. Este valabil doar pentru clientii care si-au dat acordul sa le fie utilizate datele pentru includerea in campaniile promotionale viitoare cu comunicare directa. Voucherul este valabil doar daca este campania activa si daca a putut fi utilizat in procesul de comanda si comanda finalizata de catre client. Stocarea acestui cod si incercarea de utilizare a lui dupa inchiderea promotiei, din orice motiv ar fi inchisa, nu naste vreo obligatie pentru Organizator.

Art.8. - Forța majoră și cazul fortuit
 În orice situație de forță majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată.

Art.9. - Protecția datelor cu caracter personal
 Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament. Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si ale Legii nr.677/2001, au următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției (art. 18). Dacă participanții nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor personale de către Organizator în modul expus în paragraful anterior. Participanții își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricărei informații sau corespondență, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, transmisă la adresa Organizatorului.

Art.10. – Litigii
Erorile temporare de prețuri, de reduceri, de orice alta informație, care sunt corectate de către organizator din proprie inițiativă sau la semnalarea lor de către vizitatorii site-ului, sunt considerate erori normale în procesul complex de administrare a site-ului, atâta timp cât nu se demonstrează a fi erori voite, menite să producă un prejudiciu clienților. Clientul înțelege și este de acord că a fost informat că produsele care fac parte din alte zone ale site-ului, decât pagina de destinație a promoției CADOU10 nu sunt participante la promoție și că nu poate solicita ca acestea să fie incluse în promoție. Nu poate fi considerata ca sursa de litigiu intreruperea/oprirea campaniei de catre Organizator, indiferent de moment, deoarece este o posibilitate comunicata in mod clar celor interesati.
 Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Campanie, pe durata desfășurării Campaniei și având legătură cu Campania, se vor rezolva pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu ajung la un consens, eventualele litigii vor fi date spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Art.11. - Dispoziții finale
 Reclamaţiile referitoare la desfăşurarea Campaniei se vor efectua în scris și se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu menţiunea “Campanie CADOU10”, sau pe adresa de e-mail comenzi@ocean.ro. Reclamaţiile vor putea fi formulate pe toată durata de desfășurare a Campaniei precum și în termen de 10 zile de la încetarea acesteia. Reclamaţiile transmise telefonic sau cu întârziere nu vor fi prelucrate. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare. Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi solicitat la adresa de corespondență a Organizatorului din Vaslui, strada Petru Rareș, 264, B, 1, parter.

Organizator, S.C. TRAINIC MOB SRL